Apalah arti sebuah nama?

Ditanyakan oleh: Anonymous

Ini jawaban kami:

Banyak! kamu mau gak kalau saya panggil Wedhus? "Heh wedhus! sini!"

SHORT URL

beakeun - Beakeun Artikel ini ditulis oleh
beakeun dari

Beakeun